Marka & Belgelerindirme

Kazanan bir stratejinin kuralı, sıkı çalışma ve bu çalışmayı sıkı bir şekilde devam ettirmektir

Marka tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmaktadır. Markanın tescil başvurusu yapıldığı tarihten önce tescile konu bir marka olup olmadığı güvenilir bir veri tabanından kontrolünün yapılmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte araştırma kriterlerinin de marka karar kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Yanlış marka müracaatından kaçınmak gerekmektedir. Zira Türk Patent ve Marka Kurumu arama sonuçlarında benzer markaları çoğu zaman vermemektedir. marka tescil başvurusu sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir. Türkiye’de yerleşik ve ticari faaliyette bulunan herkes tarafından gerçekleştirilebilen marka tescil başvurusu 10 yıl süreyle düzenleni

 

Patent tescil belgesi:

Dünyada yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara patent denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent tescil belgesi denir.

Dünyada yeni olan, var olan bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı haklara patent denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent tescil belgesi denir. Teknik bir alanda bir problemin çözümünde kullanılan ve teknik bir özelliği bulunan fikirsel bir ürün olan buluşun en önemli vasfı teknik bir özelliğe sahip olmasıdır. Sadece fikir alanında kalınırsa bu bir buluş olmaz. Bir buluş tüm dünyada yenilik getirmesi, sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması vs. gibi koşulları sağlıyorsa pantentlenebilir.

Teklif Alın