Wits Proje İnteraktif Hizmetler

Neler Yaparız?

Bizim önerilerimizin en önemli noktaları; yenilik yapmada ve kavramsallaştırmadaki yeteneğimiz, iş sorunlarını çözecek fikirlerimiz ve belirlenen hedeflere ulaşmamızdır. Burada özetlenen birkaç belirgin nokta bizi yaratıcılıkta güçlü kılar…

* Marka Stratejileri Hizalama

* Konsept Oluşturma

Bizler, tam servis interaktif iletişim danışmanlığı vermekteyiz. Müşterilerimizi, anlamak, analiz etmek ve daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olmak için işletme esaslarını, yaratıcı kavramları, görsel çekiciliği ve yenilikçi interaktif teknolojiyi harmanlarız.

2006 yılına döndüğümüzde, matbaa baskı hizmetleri, web tasarımları ve interaktif video hazırlama hizmeti sağlayarak başladık. Müşterilerimize işleri için web sitesi yapımında yardımcı olmamız ve pazarlama modeli, iletişim ortamı olarak internetin gelişmesiyle birlikte bizim de deneyimlerimiz arttı ve konumuzda uzmanlaştık.  Web pazarlama kampanyaları müşterilerimizin hedeflediği rakamsal verilere ulaşmasına yardımcı oldu.

Oldukça sade bir şekilde gördüğümüz ve yaptığımız bütün web sitelerine bunları koyduk. Bugün interaktif medya spektrumu karşısında müşterilerimizin pazarlama kampanyalarını, (iç veya dış müşterilere)  geliştirmek ve daha da ileriye götürmek için çalışıyoruz.

Müşterilerimizin ileride kullanacakları interaktif teknolojilerin kullanılması ve belirlenmesinde en önde olmaya çalışıyoruz.

Wits, Küresel Çözümlerin İnteraktif Hizmetler Bölümüdür.

Teklif Alın